فهرست بستن

کاشت نهال در روز درختکاری

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، کاشت نهال در حیاط واحد آلشرود درتاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ به مناسبت روز درخت کاری باحضور مسول هماهنگی واحدهای آلشرود و مدیران و برخی پرسنل

مطالب مشابه