فهرست بستن

پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه سیلوی مرغداری (ارومیه _ واحد چینه)

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، در تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۱ واحد چینه در ساخت سیلوی مرغداری ارومیه، به پیشرفت ۹۰ درصدی رسیده است.

همکاران واحد فنی در حال جوشکاری دریچه و لوله بر روی سیلوی مرغ‌داری ارومیه دیده میشوند.

مطالب مشابه