فهرست بستن

پروژه‌های دانش بنیان در حال پیشرفت

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، جلسه ویدئو کنفرانسی بررسی پروژه‌های دانش بنیان با همکاری موسسه رویش کوثر  در ستاد شرکت و واحد ضیابر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ انجام شد.

سایر اخبار

مطالب مشابه