فهرست بستن

پایش عملکرد شرکت در هلدینگ کشاورزی کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، جلسه “پایش عملکرد شرکت مرغ اجداد زربال در هلدینگ کشاورزی کوثر” در تاریخ سه‌شنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار شد

مطالب مشابه