فهرست بستن

همفکری با کارکنان درباره متن اطلاعیه حقوق و دستمزد (بعنوان نمونه جامعه آماری ذینفع) _ ستاد شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، گروهی کارکنان درباره متون صدور اطلاعیه حقوق و دستمزد (بعنوان نمونه جامعه آماری ذینفع) در ستاد شرکت به تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ همفکری نمودند.

مطالب مشابه