فهرست بستن

نظافت دوره ای سیستم ها و محوطه

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، نظافت دوره ای سیستم های فناوری اطلاعات واحد تنکابن توسط مسئول واحد IT جناب آقای مهندس فیاض انجام شد.

 نظافت و شستشوی دوره ای  در محوطه دفتر اجرایی واحد تنکابن و محوطه اجرایی واحد ضیابر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ انجام شد.

مطالب مشابه