فهرست بستن

نصب دوربین و راه اندازی دوربین‌ها در سالنها و محوطه فارم عبداله آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، با پیگیریهای مداوم مدیر محترم حراست شرکت و اقدام همکارانشان و زحمات مدیر محترم  فناوری اطلاعات شرکت و خصوصا کارکنان بخش فناوری اطلاعات واحد آلشرود مورخ ۲۴ بهمن۱۴۰۱  دو سالن و ۳ محوطه دیگر  آماده بهره برداری در نمایشگاه گردید.

سه فاکتور برای انتخاب فارم عبداله آباد: ۱. بستر اینترنت لازم جهت انتقال تصویر ۲. خالی بودن فارم جهت نصب دوربین ۳. فعال بودن فارم زمان نمایشگاه (یعنی موجود زنده داشته باشد)

مطالب مشابه