فهرست بستن

نشاندن مرغ فدک بر فرودگاه ققنوس

توزیع مرغ گرم با برند زربال در سطح شهر تهران، هر شب طی بارگیری مرغ زنده از فارم فدک به مقصد کشتارگاه ققنوس انجام می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، مجموعه فدک، ظرفیت یک میلیون قطعه جوجه‌ریزی در هر دوره دارد و در حال حاضر دو فارم در حال آماده سازی جهت جوجه ریزی است و دو فارم دیگر در حال بارگیری مرغ زنده ۴۲ روزه با میانگین وزن زنده هر پرنده ۲/۴۵۰ کیلوگرم است؛ هم‌اکنون، هر شب بارگیری مرغ زنده به مقصد کشتارگاه ققنوس انجام گرفته و مرغ گرم آن با برند زربال در سطح شهر تهران توزیع می‌گردد؛ با راه اندازی کامل مجموعه در آینده خیلی نزدیک ان‌شاءلله روزانه ۳۰ تن مرغ (حدودا ۱۱ هزار تن در سال) در سطح شهر تهران توزیع خواهد شد.

مهندس پیروی در فارم فدک

مرغ آماده بارگیری در سن ۴۰ روز فارم دوم و چهارم فدک

بارگیری مرغ فارم دوم و چهارم فدک

اخبار مرتبط:
بازدید وزیر محترم جهاد کشاورزی در آبانماه ۱۴۰۱ از مجموعه گوشتی فدک

مطالب مشابه