فهرست بستن

نخستین جلسه مشترک دانش بنیان

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، دهم اسفندماه ۱۴۰۱ نخستین جلسه مشترک دانش بنیان میان شرکت اجداد زربال و دو دانشگاه معتبر کشور درباره راه حل یابی برای صنعت طیور کشور در خصوص تعیین جنسیت نطفه در ستاد شرکت برگزار گردید.

مطالب مشابه