فهرست بستن

معارفه دکتر برازش قائم مقام بخش تولید شرکت 

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، جلسه معارفه دکتر برازش قائم مقام بخش تولید شرکت و برگزاری شورای  مدیران واحد آلشرود با حضور اقایان دکتر مهدوی فر (قائم مقام محترم مدیرعامل و معاونت منابع انسانی و پشتیبانی) و جناب آقای دشتی (سرپرست محترم مدیریت مالی شرکت)  در روز چهارشنبه  به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ انجام شد.

مطالب مشابه