فهرست بستن

مشارکت شرکت واحد آلشرود در نمایشگاه استانی فرصت‌های سرمایه‌گذاری

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، واحد آلشرود درحال آماده‌سازی غرفه شرکت جهت حضور در نمایشگاه استانی فرصت‌های سرمایه‌گذاری است.

این نمایشگاه و همایش فرصت های سرمایه گذاری در محدوده شهرستان های آمل ، نور ، محمودآباد در دانشگاه آزاد شمال در تاریخ پنج‌شنبه ۲۷بهمن ماه برگزار خواهد شد.

حضور استاندار محترم استان مازندران، سه فرماندار نور، آمل ومحمود اباد و معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران درغرفه شرکت  درنمایشگاه  فرصت های سرمایه گذاری

مطالب مشابه