فهرست بستن

مدیریت برنامه ریزی شده براساس سیاست های ابلاغی مدیرعامل محترم سازمان و راهبردهای شرکت در سال ۱۴۰۲، کارویژه اصلی مدیران

در روز چهارشنبه به تاریخ ۱۶ فروردین ماه؛ اولین جلسه شورای مدیران شرکت در سال ۱۴۰۲ مطرح شد: ضرورت اقدامات اجرایی مدیران براساس برنامه های عملیاتی شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، اولین جلسه شورای مدیران شرکت با حضور دکتر صنعتگر در واحد آلشرود از طرق ویدئو کنفرانس و حضور  مدیران ارشد و میانی در ستاد تهران با حضور دکتر مهدوی فر، مهندس آل داود و آقای دشتی و سایر مدیران واحدهای تابعه و مشاورین محترم مدیرعامل برگزار گردید.

این جلسه در ستاد شرکت  از ساعت ۱۴/۳۰ بعد از ظهر  آغاز و با صرف افطار پایان یافت.

 این جلسه که حدود ۵ ساعت بطول انجامید با سخنان دکتر مهدوی فر و بیان چرایی و نحوه برگزاری در سال ۱۴۰۲ و چگونگی اقدام و عمل مطابق با سیاست های اعلامی مدیرعامل محترم سازمان و هفت راهبرد شرکت در سال جدید و نحوه نظارت و پایش عملکردها آغار و در ادامه آقای دکتر صنعتگر با بیان مطالبی در خصوص موارد فوق، همت و تلاش بیشتر مدیران و همکاران در جهت تحقق برنامه ها تا حصول نتیجه؛ بیاناتی را ایراد داشتند.

سپس معاونین و مدیران محترم نسبت به ارایه گزارشی از ”شاخص های عملکردی” خود اقدام و جلسه با اذان مغرب و صرف افطار پایان یافت. 

سایر اخبار

مطالب مشابه