فهرست بستن

طراحی کیسه های جدید ۲۹ قلم محصول تولیدی کارخانه دان چینه

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، کیسه های جدید ۲۹ قلم محصول تولیدی کارخانه دان چینه طراحی شد و در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ بار کارخانه به صورت کیسه ای با طراحی جدید به واحد های مشارکتی ارسال میشود.

مطالب مشابه