فهرست بستن

طراحی و ساخت دریچه میکسر مکمل سازی در شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، دریچه میکسر مکمل سازی و ساخت ۲ عدد کشوئی جهت تخلیه مواد پرمیکس به صورت کیسه ای و خط بارگیری در تاریخ جمعه ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ در واحد چینه طراحی و ساخته شد.

مطالب مشابه