فهرست بستن

طراحی احکام کارگزینی جدید بعد از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با عنایت به سامانه جدید حقوق و دستمزد و ای آر پی

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، طراحی احکام کارگزینی جدید بعد از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با عنایت به سامانه جدید حقوق و دستمزد و اقدامات ERP انجام گرفت.

مطالب مشابه