فهرست بستن

شست‌و‌شو و رنگ آمیزی سیلوهای مواد

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، شست و شوی و رنگ آمیزی سیلوهای مواد در واحد چینه مورخ دی ماه ۱۴۰۱ انجام شد.

مطالب مشابه