فهرست بستن

شرکت اجداد زربال، برترین عملکرد در پایش سالانه هلدینگ کشاورزی کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، دکتر صنعتگر درحاشیه جلسه رصد و پایش سالانه هلدینگ کشاورزی کوثر اظهار داشت ؛عملکرد شرکت اجداد زربال، در میان شرکت‌های ارزیابی شونده در هلدینگ حائز مقام اول گردید.

مطالب مشابه