فهرست بستن

آغاز دومین دوره ۴۰ ساعته آموزش نرم‌افزار اکسل

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، دومین دوره ۴۰ ساعته آموزش نرم‌افزار اکسل شروع شد. این دوره آموزشی از تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ آغاز و با حضور تعدادی از مدیران و کارکنان ادامه خواهد یافت.

مطالب مشابه