فهرست بستن

سیمرغ مازندران میزبان سیزدهمین فارم مشارکتی اجداد زربال

جوجه‌ریزی سیزدهمین واحد مشارکت مرغ مادری شرکت مرغ اجداد زربال انجام شد

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال؛ جوجه ریزی فارم مشارکتی تعاونی ۳۰۰ مازندران (واقع در استان مازندران شهرستان سیمرغ) به ظرفیت ۲۱۸۸۰ قطعه پرنده (مرغ مادر) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ با تلاش و همت مدیریت و پرسنل تولید مشارکت مادر صورت گرفت.
این واحد سیزدهمین واحد مشارکتی مادر در طول ۱/۵سال اخیر بوده و واحد مذکور دارای ۵سالن می باشد. جوجه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط بخش مشارکت مادر تاکنون به حدود ۶۰۰.۰۰۰ قطعه رسیده است.

سایر اخبار

مطالب مشابه