فهرست بستن

سال ۱۴۰۲ سال مهار تورم و رشد تولید

مقام معظم رهبری: سفره مردم باید رونق بگیرد

رهبر انقلاب در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲: در سال ۱۴۰۱ تلخی‌ها عمدتاً تورّم و گرانی بود. بخصوص گرانی در قیمت موادّ خوراکی و لوازم اصلی زندگی… کارهای خوبی هم البته انجام گرفته در همین مسئله ‌اقتصاد… سال ۱۴۰۲ بایستی این فعالیتها ادامه پیدا کند تا منتهی بشود به رونق زندگی و گشایش سفره‌ی مردم بخصوص طبقات ضعیف.  ۱۴۰۲/۱/۱

 #مهار_تورم_رشد_تولید #بامک

 رهبر انقلاب، در حرم مطهر رضوی: اگر از توانایی ملّت در قضیّه‌ی اقتصاد استفاده بشود، وضع #معیشت_مردم حتماً بهتر خواهد شد، وضع تورّم حتماً بهتر خواهد شد. ما شعار سال را از جمله مهار تورّم قرار دادیم و رشد تولید؛ مهار تورّم و رشد تولید. مهار تورّم متوقّف است به افزایش تولید و افزایش تولید دست مردم است؛ اگر چنانچه مردم اقدام کنند، همّت کنند، این کار عملی است و ممکن است انجام بگیرد. ۱۴۰۲/۱/۱

سایر اخبار

مطالب مشابه