فهرست بستن

رهنما چیست؟

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، کلید واژه رهنما، ابلاغی مدیرعامل محترم سازمان اقتصادی کوثر به شرح ذیل است:

 ۱) رفاه

۲) هوشمند سازی

۳)  نوآوری

۴)  مولد سازی

۵)  استعداد یابی

مطالب مشابه