فهرست بستن

رشد ۱۰۰۰ درصدی تولید جوجه گوشتی

شرکت مرغ اجداد زربال موفق شده است طی سال جاری به رشد ۱۰۰۰ درصدی تولید جوجه گوشتی دست یابد.


به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، آقای مهندس آل داود، عضو هیات مدیره شرکت، خبر از رشد تصاعدی شرکت در حوزه جوجه گوشتی داد. این تحولات که در مدت دو سال اخیر اتفاق افتاده است؛ حاصل رشد عقد قراردادهای مشارکتی شرکت در حوزه جوجه گوشتی است.
ایشان تلاش منطبق بر برنامه استراتژیک را دلیل انتخاب آگاهانه این راهبرد در افق های پیش رو قلمداد نمود.

مطالب مشابه