فهرست بستن

راه اندازی تابلو برق جدید انبار مکمل سازی واحد چینه

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، همکاران واحد فنی و برق در ایام تعطیل جهت تکمیل و راه اندازی تابلو برق جدید انبار مکمل سازی واحد چینه در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ تلاش نمودند.

مطالب مشابه