فهرست بستن

دوازدهمین واحد مشارکتی مرغ مادر در طول یکسال و نیم اخیر جوجه‌ریزی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت، معاونت محترم تولید زنجیره اجداد زربال با اعلام این خبر افزود: جوجه‌ریزی فارم مشارکتی نویک واقع در بندر ترکمن استان گلستان با ظرفیت کلی ۴۰ هزار قطعه پرنده در تاریخ ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۱ صورت پذیرفت. این واحد با دارا بودن ۸ سالن، دوازدهمین واحد مشارکتی مرغ مادر در طول یکسال و نیم اخیر می‌باشد.

مطالب مشابه