فهرست بستن

در سرمای سخت، قسمت چهارم جوجه اجداد آرین به ارومیه رسید

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، پرسنل حراست شرکت مرغ اجداد زربال (آقایان مهدی (نصراله) مقصودی و یاسر عیسی پور) جوجه اجداد آرین کمک و همراهی (اسکورت) نمود. قسمت چهارم جوجه اجداد آرین در مورخ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ از مبدا بابل کنار مازندران به مقصد شرکت اجداد به‌پرورارومیه ارسال شد، این اقدامات در شرایط نامساعد جوی و تحویل سالم محموله در مقصد پس از طی حدود ۲۰ ساعت رانندگی.

همچنین چندی پیش پارت سوم جوجه اجداد آرین توسط دو نفر از کارکنان حفاظت فیزیکی حراست شرکت مرغ اجداد زربال، به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ از مبدا بابل کنار مازندران به مقصد شرکت اجداد به پرور ارومیه همراهی شد.

مطالب مشابه