فهرست بستن

حضور سرزده مدیرعامل هلدینگ کشاورزی کوثر از شرکت اجداد زربال

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، محمدرضا قدسی، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره هلدینگ کشاورزی کوثر، شنبه ششم اسفند ماه ۱۴۰۱ در بازدید از شرکت اجداد زربال در کنار مسئول حراست هلدینگ و با راهنمایی مهندس آل داوود به سرکشی از تمام قسمت های شرکت پرداختند.

سایر اخبار

مطالب مشابه