فهرست بستن

جلسه هوشمند سازی شرکت مرغ اجداد زربال

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال در تاریخ شنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱جلسه روند هوشمند سازی شرکت مرغ اجداد زربال با حضور مسئولین شرکت و تیم ERP بین ساعت ۱۵ الی ۱۸ عصر برگزار شد.

مطالب مشابه