فهرست بستن

جلسه هوشمند سازی در سامانه حقوق و دستمزد و حضور و غیاب سازمان اقتصادی کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، جلسه روند هوشمند سازی سامانه حقوق و دستمزد و حضور و غیاب سازمان اقتصادی کوثر؛ سه شنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

مطالب مشابه