فهرست بستن

جلسات هوشمندسازی در شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، این روزها جلسات متعددی با موضوع هوشمندسازی بطور مستمر در شرکت درجریان است.

جلسه بررسی روند پروژه هوشمند‌سازی در شرکت؛ دوشنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸ الی ۲۰ شب بطول انجامید.


جلسه هوشمند سازی شرکت در اول بهمن ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۹/۱۵ الی ۲۰/۱۵ شب برگزار شد.

مطالب مشابه