فهرست بستن

جلسه هماهنگی‌های نهایی نمایشگاه مسئله محور

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، هماهنگی‌های نهایی درباره نمایشگاه مسئله محور، با روابط عمومی شرکت‌ها در تاریخ بیست و ششم بهمن ماه ۱۴۰۱ در محل هلدینگ کشاورزی کوثر برگزار شد.

در این جلسه اعلام شد: اختصاص ۳۰۰ متر فضای داخلی به کل شرکت هلدینگ کشاورزی در سالن ۳۸ نمایشگاه بین‌المللی و  اختصاص ۵۰ متر فضای داخلی به شرکت اجداد زربال بطور ویژه

مطالب مشابه