فهرست بستن

جلسه مشترک مدیران عامل شرکتهای هلدینگ اقتصادی کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، جلسه مشترک مدیران عامل شرکتهای هلدینگ اقتصادی کوثر در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۱ برگزار شد.

دکتر صنعتگر مدیر عامل شرکت مرغ اجداد زربال در حال ارائه گزارش

مطالب مشابه