فهرست بستن

جلسه مانع زدائی از پرداخت حقوق

جلسه رفع موانع پرداخت حقوق ماهیانه پرسنل با حضور قائم مقام مدیرعامل، معاونت منابع انسانی و پشتیبانی و مدیران منابع انسانی و پشتیبانی؛ سرپرست مدیریت مالی شرکت بهمراه مسئول سامانه مالی تیم هوشمند سازی در تاریخ شنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

مطالب مشابه