فهرست بستن

جلسه دوم بودجه‌ریزی عملیاتی

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، جلسه دوم بودجه‌ریزی عملیاتی در روز شنبه به تاریخ بیستم اسفند ماه ۱۴۰۱ با حضور مهندس آل داود و مدیران شرکت برگزار شد.

مطالب مشابه