فهرست بستن

جلسه برنامه ریزی و اولویت بندی واحد روابط عمومی

برگزاری جلسه برنامه ریزی و اولویت بندی فعالیت ها و طرح های اجرایی واحد روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال پیرو دستورات مدیرعامل محترم شرکت مرغ اجداد زربال مبنی بر فعال ترشدن واحد روابط عمومی؛ در روز چهارشنبه ۱۸ آبانماه ۱۴۰۱ جلسه برنامه ریزی و اولویت بندی فعالیت ها و طرح های اجرایی برگزار شد. برنامه های شاخصی همچون: رسانه دیجیتال، تولید مجله الکترونیکی، آموزش تخصصی و ضمن خدمت همکاران و رابطین بخش روابط عمومی در کل شرکت، همکاری و هماهنگی با خبرگزاری ها، رسانه های مکتوب و غیر مکتوب در سطح استانهای مازندران ، گیلان ، البرز ، فارس و … در دستور کار واحد روابط عمومی قرار گرفت.

مطالب مشابه