فهرست بستن

جلسه بررسی وپیگیری پروژه مزرعه مرغ مادر نصرت آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، جلسه پروژه مزرعه مرغ مادر نصرت آباد و پیگیری مجوزها درتاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴در واحد آلشرود با حضورمسئول هماهنگی واحدهای آلشرود بررسی وپیگیری شد.

مطالب مشابه