فهرست بستن

جلسه با سرکنسول نجف اشرف و همکاران بخش  اقتصادی کنسولگری

دکتر مهدوی فر، قائم مقام شرکت با سرکنسول ایران در  نجف اشرف و همکاران بخش  اقتصادی کنسولگری در تاریخ  ۸ اسفندماه؛  از ساعت ۱۰ صبح  الی ۱۵/۳۰ بعداز ظهر  دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، محورهای گفتگو عبارتنداز :

۱) نقش ویژه سازمان اقتصادی کوثر   و شرکت  اجداد زربال   در کشور

۲) توانایی ها  در زمینه صادرات

۳) بازارهای هدف در حوزه خاورمیانه و کشورهای منطقه

۴) ظرفیت های تولیدی شرکت

۵)  چگونگی نقش آفرینی و انتقال فناوری ها به کشور دوست و همسایه عراق

مطالب مشابه