فهرست بستن

توزین و ترکیب مکمل مینراله ارسالی به واحد زربال آمل

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، توزین و ترکیب مکمل مینراله ارسالی به واحد زربال آمل در انبار مکمل سازی واحد چینه به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ انجام شد.

مطالب مشابه