فهرست بستن

تعمیر و سرویس برج نور واحد لاکان

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، در روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ برج نور واحد لاکان تعمیر و سرویس شد.

مطالب مشابه