فهرست بستن

ترمیم جاده دسترسی به کارخانه جوجه کشی واحد ضیابر

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، جاده دسترسی به کارخانه جوجه کشی واحد ضیابر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ترمیم آن آغاز شد و تا 13 اسفندماه نیز همچنان ادامه دارد.

مطالب مشابه