فهرست بستن

بهترین سالها، در سنگر تولید و خدمت

همکاران عزیزمان در شرکت مرغ اجداد زربال که بهترین سالهای عمر خود را در سنگر تولید و خدمت گذراندند بازنشسته میشوند.

غرور آفرینند، عزیزانی که در کمال صداقت و درستکاری بهترین سالهای عمر خود را در سنگر تولید و خدمت گذراندند و در جهت تحقق اهداف کارشان خالصانه از هیچ کوششی دریغ نورزیدند و اکنون که به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند، شایسته است از زحمات بی دریغ، مساعی ارزشمند و اهتمام ویژه شان در طول مدت خدمت تشکر و قدردانی نمود.
توفیق روز افزون شما و خانواده گرانقدرتان را از درگاه احدیت مسئلت می‌نمائیم. در پرتو عنایات حضرت حق همواره در کلیه شئون زندگی موفق و موید باشید.

۲۹ آذر ۱۴۰۱
روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال

مطالب مشابه