فهرست بستن

برگزاری کلاس آموزشی اکسل

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، کلاس آموزشی اکسل جلسه چهارم در سالن جلسات ستاد شرکت در ۲۰ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

مطالب مشابه