فهرست بستن

برگزاری مسابقه دارت در واحدهای الشرود

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، مسابقه دارت آقایان و بانوان در واحدهای الشرود روز چهارشنبه سوم خرداد ۱۴۰۱ برگزار شد.

مطالب مشابه