فهرست بستن

برگزاری رویداد آموزشی روابط عمومی

رویداد آموزشی خبر و رسانه، ویژه کارکنان روابط عمومی سازمان اقتصادی کوثر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال؛ اولین جلسه از رویداد آموزشی خبر و رسانه در روز یکشنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۱ ویژه کارکنان روابط عمومی سازمان اقتصادی کوثر و شرکت های تابعه برگزار شد. این سلسله جلسات که توسط خبرگزاری فارس در مرکز علمی کاربردی همین خبرگزاری انجام می شود؛ پیرامون حوزه‌های مرتبط با وظایف ذاتی روابط عمومی شرکت‌های اقتصادی به آموزش تخصصی می پردازد.

مطالب مشابه