فهرست بستن

برگزاری جلسه فوق العاده هماهنگی و ابلاغ سخنان مدیرعامل محترم سازمان

روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، در راستای اجرای هر چه بهتر اقتصاد رهنما و راهبردی های اصلی شرکت در سال آتی از ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۲/۳۰ ظهر ؛ یکشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱ جلسه فوق العاده هماهنگی و ابلاغ سخنان مدیرعامل محترم سازمان «در جلسه معارفه سرپرست جدید هلدینگ کشاورزی کوثر» برگزار شد.

مطالب مشابه