فهرست بستن

برگزاری جلسه شورای مدیران در واحد آلشرود

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، جلسه شورای مدیران واحد آلشرود باحضور دکتر صنعتگر مدیرعامل محترم شرکت مرغ اجداد زربال درتاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۱  برگزار شد.

مطالب مشابه