فهرست بستن

برگزاری جلسه بهسازی فارم نصرت آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، جلسه بهسازی فارم مرغ مادر نصرت آباد در محل دفتر مسئول هماهنگی واحد آلشرود در روز شنبه به تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

مطالب مشابه