فهرست بستن

برگزاری جلسه بررسی نتایج اجرای طبقه بندی مشاغل در شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، جلسه بررسی نتایج اجرای طبقه بندی مشاغل در شرکت افزایش  بهره وری و نگهداشت پرسنل در تاریخ سه شنبه ۱۴/۳۰ الی ۱۷ عصر ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲ برگزار شد.

مطالب مشابه