فهرست بستن

برگزاری جلسه آموزشی هوشمند سازی

جلسه آموزشی هوشمند سازی در تاریخ دوشنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۱ با حضور کارکنان و مدیران جهت اجرای بهتر این طرح در سالن جلسات ساختمان شماره دو تهران برگزار شد.

مطالب مشابه