فهرست بستن

برگزاری جلسات مسئولین تعالی شرکت‌های سازمان اقتصادی کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، سه مرحله از جلسات مسئولین تعالی سازمانی شرکت های تابعه سازمان اقتصادی کوثر برگزار شد.

مطالب مشابه