فهرست بستن

برگزاری اولین نشست تخصصی همکاران روابط عمومی شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، اولین نشست تخصصی همکاران روابط عمومی شرکت در ساختمان شماره دو تهران در روز دوشنبه به تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۱ برگزار شد.
در این نشست، که با هدف همکاری و هم‌افزایی هرچه بیشتر میان همکاران روابط عمومی واحدهای تابعه شرکت برگزار شد. آقای مهدوی فر، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت با موضوع «جایگاه روابط عمومی، حال و آینده شرکت» سخنرانی نمودند.

ایشان ضمن ابلاغ سلام و تشکر مدیرعامل محترم شرکت با اشاره به اهمیت روابط عمومی منسجم ، فعال و لزوم نزدیک شدن به وضع مطلوب، واحد روابط عمومی را یک واحد راهبردی دانستند و نتیجه اطلاع ‌رسانی و تاثیر آگاهی‌بخشی هدفمند را در بهترشدن بهروه وری سازمانی بی‌بدیل برشمردند.
و در ادامه برخی از وظایف روابط عمومی ازجمله: انعکاس بموقع و به هنگام فعالیت‌ها و عملکرد واحدها، پاسخگویی به هجمه‌های بیرونی، کمک کننده به ارتقائ فرهنگ سازمانی اشاره داشتند.
در پایان جلسه همکاران حاضر با بیان نقطه نظرات خود شامل پیشنهادات کاری برای بهبود روند جاری مطالبی را ایراد نمودند.

مطالب مشابه